Apple ID - iCloud ID remove service

Apple ID - iCloud ID remove service

سرویس بصورت ۱۰۰ درصد می باشد. در حال حاضر سرویس فعال می باشد. در صورت تمایل سفارش خود را می توانید ثبت کنید. این سرویس فقط آیفون شما را اگر در حالت نرمال باشد آیکلود ان را حذف می کند. در صورتی که دستگاه شما لاست یا اعلام سرقت شده باشد و شما آن را ثبت کنید هیچ گونه وجهی برای شما برگشت داده نمی شود. 

حذف آیکلود برای کشورهای اروپا: ۹۸۵.۰۰۰ تومان | زمان انجام کار: ۷۲-۲۴ ساعت

حذف آیکلود برای کشورهای خاورمیانه: ۹۸۵.۰۰۰ تومان | زمان انجام کار: ۷۲-۲۴ ساعت

حذف آیکلود برای کشور امریکا: ۹۸۵.۰۰۰ تومان | زمان انجام کار: ۷۲-۲۴ ساعت

پیش از ثبت سفارش حتما آیفون خود را توسط نرم افزار آیتیونز ری استور کنید. اگر به هر دلیلی دستگاه شما اکتیو باشد و در حالت اکتیو سفارش خود را ثبت کنید و پس از انجام کار آیکلود آیفون شما مجدد فعال شود هرگز مسئولیت این اشتباه توسط ما پذیرفته نمی شود و هیچ وجهی برگشت داده نمی شود


توجه:  به تصاویر زیر دقت کنید و برای سفارش حتما توجه داشته باشید که آیفون و دستگاه شما کدام یک از سه حالت زیر می باشد.